Wszystkie osoby będące w długoletnich związkach przeżywają wzloty i upadki. Czasowe ochłodzenie relacji i pojawianie się problemów jest wpisane w cykl życia każdego małżeństwa. Niestety, czasami różnice między osobami będącymi w formalnym związku zaczynają się pogłębiać, prowadząc do poważnych, głębokich kryzysów, których zażegnanie wydaje się niemożliwe. Kłopoty małżeńskie nierzadko kończą się separacją. Co warto o niej wiedzieć? Czy zawsze musi ona prowadzić do rozwodu? Sprawdź!

Czym jest separacja?

Separację określić możemy stanem  „zawieszenia” między wspólnym życiem a rozwodem. Czas spędzony osobno ma stworzyć odpowiednie warunki do przemyślenia swojej sytuacji. Kilkumiesięczna czy kilkutygodniowa rozłąka pozwala spojrzeć na swój związek z dystansu, przeanalizować wszystkie argumenty przemawiających za i przeciwko rozwodowi. Separacja może być ustanowiona prawnie przez sąd lub stanowić jedynie umowę między dwojgiem ludzi niepewnych swojej przyszłości.

Co ważne, separacja nie musi być wstępem do rozwodu. Czasowe rozstanie z małżonkiem należy potraktować jako terapię – prowadzić negocjacje, rozmowy na neutralnym gruncie, wychodzić na randki. Separacja na pewno nie przyniesie dobrych skutków, jeśli stojący na rozstaju partnerzy wykorzystają ją do poznawania nowych partnerów czy pozostaną całkowicie bierni.

Konsekwencje separacji 

Pod względem prawnym separacja pociąga za sobą poważne konsekwencje nieco podobne do tych następujących po rozwodzie – rozdzielność majątkową, nałożenie na jednego rodzica obowiązku alimentacyjnego, ustalenie formy kontaktów z dzieckiem. Co ważne, bycie w separacji nie daje prawa do zawarcia nowego związku małżeńskiego ani powrotu do nazwiska rodowego. Na stronie adwokat-katowice.info.pl znajdziesz więcej praktycznych informacji.

Author

Comments are closed.

Pin It