Wysokie ceny benzyny sprawiają, że szeroka grupa kierowców decyduje się nieco przekształcić swoje samochody, montując w nich instalację gazową. Aby samochód zasilany gazem mógł być dopuszczony do ruchu, należy dokonać homologacji butli. Jak wygląda homologacja butli LPG? Sprawdź!

Czym jest homologacja butli LPG?

Homologacja butli LPG jest niczym innym, jak uzyskaniem formalnej zgody na dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego i poświadczeniem, że jego stan fizyczny pozwala na jego bezpieczne użytkowanie. Homologacja jest ważna przez 10 lat lub do momentu, w którym dokonasz zmian konstrukcyjnych w wozie. Badanie techniczne należy wykonać w momencie montażu instalacji gazowej. Jeśli samochód ulegnie wypadkowi (nawet niegroźnemu), należy zgłosić się na odpowiednią stację w celu dokonania ponownej homologacji. Nawet nieznaczne zmiany mogą uszkodzić instalację, stwarzając zagrożenie dla kierowcy, pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Ponownej homologacji należy dokonać również wtedy, kiedy samochód zostanie sprowadzony zza granicy, jego dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany przez policję albo zamontujesz nowy zbiornik.

Pamiętaj o tym, że bez tego dokumentu samochód nie może poruszać się po polskich drogach. Homologacja butli może wiązać się z drobnymi naprawami.

Jakie kroki musisz podjąć?

Proces homologacji nie jest skomplikowany ani czasochłonny. Aby uzyskać stosowne zaświadczenia, należy zgłosić się do wybranego warsztatu posiadającego upoważnienie wystawione przez TDT, czyli Transportowy Dozór Techniczny. Kosz homologacja butli LPG to wydatek rzędu około 250 zł.

 

 

Author

Comments are closed.

Pin It