Organizacja przygotowująca się do procesu certyfikacji HACCP, na pewno będzie chciała wiedzieć, na co ma się dokładnie przygotować. Właściwie informacje można uzyskać m.in. w firmie DJB doradztwo, która pomaga zdobyć taki certyfikat, jak również wiele innych.

Etapy procesu certyfikacji

Zanim certyfikat HACCP zostanie przyznany, odbędzie się sześć etapów, jakie pomogą osiągnąć założony cel. Mowa tutaj o:

  1. Wstępny audyt HACCP – opcjonalnie. Nie jest powiedziane, że zostanie on zorganizowany, jednak można wnioskować o jego wykonanie. To dzięki niemu będzie można określić, czy pewne działania zgodnie z normami, zostały wprowadzone już w życie.
  2. Przegląd dokumentacji – określający, które dokumenty muszą się zmienić, jakie można wyeliminować. Jeżeli trzeba będzie, do działania zostaną wprowadzone nowe dokumenty, jakie mogą omawiać m.in. procedury systemowe HACCP.
  3. Audyt certyfikujący – który ma na celu ocenę, czy dana organizacja dopasowała się do wcześniej ustalonych standardów działania.
 • Certyfikat HACCP – jego otrzymanie jest dowodem na to, że organizacja zapewniła integralność systemu zarządzania jakością i zgodność z wymaganiami HACCP. 
 1. Audyty nadzorujące – ich celem jest zapewnienie ciągłego doskonalenia danej firmie. Organizowane są one w każdym roku.
 2. Odnowienie certyfikacji – odbywa się po trzech latach. Firma otrzymuje za zadanie udowodnienie, że ciągle dba o dobre praktyki w ciągłym działaniu, dbając również o doskonalenie oferowanych produktów.

Zalety płynące z HACCP

Aby większa ilość przedsiębiorców mogła się przekonać, warto wspomnieć o korzyściach płynących z posiadania HACCP. Mowa tutaj o:

 • chęci do ciągłego doskonalenia, jakie pozytywnie zostanie odebrane przez partnerów biznesowych,
 • ciągłym zaangażowaniu w zapewnienie produktów żywnościowych nie tylko wysokiej jakości, ale również bezpiecznych,
 • otrzymanie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który na dodatek jest w stanie dopasować się do najbardziej restrykcyjnych norm,
 • utrzymanie bezpieczeństwa i higieny produkcji – w szczególności, jeżeli mowa o firmach działających w branży farmaceutycznej i spożywczej,
 • większe zaufanie wśród klientów – nie tylko tych “starych”, ale również nowych,
 • ograniczenie strat produkcyjnych, poprzez ciągłą kontrolę głównych i pobocznych procesów,
 • większa świadomość pracowników, jak również ich większa odpowiedzialność zawodowa,
 • zaangażowanie ze strony kadry kierowniczej. 
Author

Comments are closed.

Pin It